home > Visje kaarten > Bemoediging

Stuur een Visje kaart ter bemoediging!

Wat echt belangrijk is, is vaak simpel – maar wordt vaak ook snel vergeten. Stuur eens een kaar ter bemoediging met de krachtige, simpele uitspraken van Visje!