home > Visje kaarten > Eeuwig leven

Eeuwig leven

Als mensen geen uitzicht hebben op de eeuwigheid, begrijpen ze ook het belang van Jezus’ offer niet. Schud ze wakker met deze Visje kaarten!